Portföljen nu 4,3 miljoner kronor

Jag uppdaterar värdet på min portfölj kvartalsvis. Värdet på min portfölj den 1 oktober 2023 efter avräknad belåning var 4 320 491 kronor. Portföljens marknadsvärde har minskat med cirka 70 tkr under kvartalet men har ökat med knappt 200 tkr, eller drygt 4 %, sedan årsskiftet.

Portföljens olika delar fördelar sig som följer:

Svenska basinnehav44 %
Amerikanska basinnehav2 %
Börshandlade fonder16 %
Biotechbolag7 %
Modern matproduktion14 %
Fonder och fondrobotar13 %
Onoterade innehav5 %

Sedan förra uppdateringen har jag köpt 10 000 aktier i SBB B, vilket jag skrev om här. Än så länge har det varit en bra affär, med en uppgång om 10 %. Jag har en god känsla och tror att SBB kan komma att stiga ytterligare, samt så småningom ta en naturlig plats som ett svensk basinnehav i min portfölj.

Min belåning har ökat och är nu 411 tkr, vilket motsvarar cirka 9 %. Jag hoppas kunna minska denna.

Mitt största innehav, Agronomics, har fortsatt lite nedåt och utgör nu 14 % av portföljen. Om det fortsätter så kommer Investor snart vara största innehav. Det har dock kommit bra nyheter från ett av Agronomics portföljbolag, Formo, som även backas av svenska EQT. Formo kommer att lansera veganska ägg i Europa innan årsskiftet. Detta alternativ till ägg, som framställs genom precisionsjäsning, erbjuder samma funktionella egenskaper. Det handlar alltså inte om någon underlägsen imitation, utan om en produkt som kan användas som vanliga ägg, till exempel för omeletter. Det är möjligt eftersom de har identifierat en mikroorganism som naturligt producerar ett protein med liknande egenskaper som äggprotein, och därför behövs inget särskilt tillstånd för att sälja produkterna inom EU.

Jag rapporterar portföljvärdet kvartalsvis och nästa portföljrapport kommer därför kring årsskiftet.