Portföljen nu 4,5 miljoner kronor

Ett riktigt Gott Nytt År tillönskar jag alla läsare!

Värdet på min portfölj den 31 december 2023 efter avräknad belåning var 4 504 383 kronor. Portföljen har därmed ökat med 362 091 kronor i marknadsvärde sedan förra årsskiftet, motsvarande en uppgång på 9 %. Om jag bara ser på den del av portföljen som jag har hos Avanza (ungefär 3,7 miljoner kronor) har den ökat lite mer, knappt 11 %, vilket är över den genomsnittliga utvecklingen för Avanzas kunder

Mitt största enskilda innehav är numera Investor, till ett värde om drygt 700 tkr. Investor har haft en bra utveckling under året och klättrat 24 %. Sämre har det gått för mitt näst största innehav, Agronomics, som minskat i värde med knappt 10 % under året. SAAB och min Nasdaq-ETF har bidragit positivt, med uppgångar över 40 % vardera. Min “säkra” utdelare Intrum blev en besvikelse, med en ungefär lika stor nedgång i procent räknat. Även min vinvestering i årgångsviner tappade lite under året.

Sedan förra portföljuppdateringen har jag köpt mindre poster i Intellia Therapeutics samt AAC Clyde Space. Intellia stärker min exponering mot genterapier medan AAC Clyde är verksamt i den intressanta och växande rymdsektorn. Jag är allmänt intresserad av rymdsektorn och det ska bli spännande att följa bolagets utveckling framöver.

Portföljens olika delar fördelar sig som följer:

Svenska basinnehav46 %
Amerikanska basinnehav2 %
Börshandlade fonder16 %
Biotechbolag6 %
Modern matproduktion12 %
Fonder och fondrobotar13 %
Onoterade innehav5 %

Min portföljbelåning börjar bli obekvämt stor och ligger nu på 440 tkr. Jag hoppas kunna minska denna under året, särskilt med tanke på att jag också har ett stort bostadslån på 5,3 mkr.

Under 2024 planerar jag att fortsätta ungefär som nu samtidigt som jag arbetar för att minska min belåning. Med en mix av traditionella och innovativa investeringar ser jag fram emot att navigera de finansiella marknadernas dynamik. Jag rapporterar portföljvärdet kvartalsvis och nästa uppdatering kan du därför förvänta dig runt månadsskiftet mars/april.

Tack för att du följer min resa. Jag hoppas ditt 2024 blir ett år rikt på möjligheter och framgångar!