Portföljen nu 5 miljoner kronor

Jag uppdaterar värdet på min portfölj kvartalsvis. Värdet på min portfölj den 1 april 2024 efter avräknad belåning var 5 017 418 kronor. Portföljens marknadsvärde har därmed ökat med en halv miljon kronor sedan årskkiftet, vilket motsvarar en uppgång om cirka 11 %.

Portföljens olika delar fördelar sig som följer:

Svenska basinnehav46 %
Amerikanska basinnehav2 %
Börshandlade fonder16 %
Biotechbolag6 %
Modern matproduktion11 %
Fonder och fondrobotar13 %
Onoterade innehav5 %

Sedan förra uppdateringen har sålt Kindred. För pengarna köpte jag mindre poster i Embracer Group och Kinnevik, men huvuddelen gick till att minska min belåning. Den är nu på 244 tkr, vilket motsvarar 5 %.

Mitt tidigare största innehav, Agronomics, utgör nu 11 % av portföljen vilket är en minskning från 14 % vid årsskiftet. Numera är Investor mitt största innehav med ett marknadsvärde på 806 tkr, tätt följt av Agronomics och Saab som bägge ligger på knappt 600 tkr vardera.

I andra nyheter har jag accepterat ett chefsuppdrag vilket troligen kommer att ta upp mycket av min tid framöver. Jag har fått en hyfsad löneförhöjning och ligger inklusive lönetillägg över 80 tkr / månad.

Jag rapporterar portföljvärdet kvartalsvis och nästa portföljrapport kommer därför kring månadsskiftet juni/juli.