Om mig

Jag är en anonym bloggare som främst skriver om finans med visst fokus på livsförlängning och odlat kött. Det hindrar dock inte att jag även kan skriva om andra ämnen jag finner intressanta. Jag försöker vara öppen i det jag skriver och ett fåtal läsare skulle därför kunna gissa sig till eller avgöra vem jag är. Jag är tacksam om ni kan respektera min önskan att vara anonym.

Mitt intresse för sparande sträcker sig minst tillbaka till millennieskiftet. Jag har alltså upplevt både IT-bubblan och finanskrisen. Mina möjligheter att spara stärktes väsentligt från år 2005 och någon gång 2007 nådde jag min första miljon – för att se den halveras bara något år senare.

I dagsläget har jag cirka fyra miljoner kronor i finansiella tillgångar och jag har som mål att nå 10 miljoner kronor innan 2030. Jag hoppas att bloggen ska hjälpa mig på vägen. Jag har också andra tillgångar i form av hyggligt pensionssparande, bostad i Sverige och bostad i spanska Costa Blanca men dessa räknar jag inte. Ej heller tar jag med mina säkra tillgångar i form av guld- och silvermynt – de är en krisreserv som är tänkta att användas i ett katastrofscenario där alla andra betalningsmöjligheter är uttömda.

Det är inte helt orimligt att jag kan nå målet. Jag har ett yrke där jag tjänar drygt 70 000 kronor per månad brutto. Ett finansiellt sänke är dock att jag har fru och barn vilket ger upphov till kostnader för aktiviteter och resor.

Vill du nå mig kan du skriva till

slumpvandraren – tecken för kanelbulle – protonmail.com

Följ gärna med på resan och önska mig lycka till!

Disclaimer: Ingenting som står på denna webbplats/blogg ska tolkas som råd från min sida. Den kan innehålla felaktigheter även om jag försöker undvika dessa. Gör en egen undersökning och tänk själv innan du fattar beslut.