Portföljen nu 4,1 miljoner kronor

Ett riktigt Gott Nytt År tillönskar jag alla läsare!

Värdet på min portfölj den 1 januari 2023 efter avräknad belåning var 4 142 292 kronor. Portföljen har därmed minskat med 727 028 kronor i marknadsvärde sedan förra årsskiftet, motsvarande en nedgång på 15 %. Om jag bara ser på den del av portföljen som jag har hos Avanza (ungefär 3,3 miljoner kronor) har den minskat än mer, hela 20,1 %, vilket är nära den genomsnittliga utvecklingen för Avanzas investerare.

Mitt största enskilda innehav, Agronomics, har minskat i värde med närmare 650 tkr under året. Detta enskilda innehav förklarar därmed nästan hela nedgången. Trots det kan jag vara tacksam över att nedgången inte blev ännu större, eftersom det börsnoterade bolaget Steakholder Foods, som också verkar inom samma sektor, tappade hela 81,35 % av sitt värde under året (mätt i amerikanska dollar).

Bäst utveckling under året hade mitt innehav i SAAB, som steg mer än 100 tkr i värde, eller +78,33 %.

Portföljens olika delar fördelar sig som följer:

Svenska basinnehav42 %
Amerikanska basinnehav2 %
Börshandlade fonder13 %
Biotechbolag7 %
Modern matproduktion16 %
Fonder och fondrobotar14 %
Onoterade innehav5 %

Under året har jag börjat öka i PLUS fonder, särskilt PLUS Fastigheter men även de övriga fonderna. Än så länge har det inte varit en lysande affär, men eftersom kronan är svag känns det bra att kunna investera lite mer på hemmaplan. Avgifterna i dessa fonder är dessutom låga.

Alldeles innan nyår köpte jag mindre poster i två nya börshandlade fonder, Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C samt iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc). Min målsättning är att öka mitt innehav i minst den första fonden, Nasdaq-fonden, till minst 100 tkr under nästa år. Det bekymrar mig lite att fonderna lånar ut värdepapper, vilket är ganska vanligt nu för tiden, men jag hoppas att den förknippade risken är minimal. Eftersom ISK-skatten börjar bli obekvämt hög, 0,88 % för 2023 om jag förstår rätt, la jag bägge innehaven i vanlig aktiedepå och minskade därmed även risken med investeringen.

Jag rapporterar portföljvärdet kvartalsvis och nästa portföljrapport kommer därför kring månadsskiftet mars/april Förhoppningsvis kan vi redan då se att världen börjat utveckla sig mot det bättre och att börserna återhämtar förlorad mark. Jag hoppas 2023 blir ett år fyllt av möjligheter och framgångar!

Månadsrapport oktober-november 2022

Foto av Dafne Cholet.

Vintern är nu här på riktigt och jag eldar ofta hemma för att hålla värmen och minska elförbrukningen.

Jag har kommit hem från resan till Japan. Det var skönt att åka i affärsklass med helt platt säng, särskilt nu när det är inte längre tillåtet att flyga över Ryssland och flygresan därför har blivit flera timmar längre.

Sparande och portföljutveckling

Portföljen har återhämtat sig något efter den svagare utvecklingen tidigare i år. Agronomics har dock fortfarande inte återhämtat sig till tidigare nivåer och handlas för närvarande med ca 15 % rabatt mot substansvärde, om jag nu räknat rätt. En ljusglimt här är att FDA snart kommer att godkänna att Upside Foods säljer odlat kycklingkött på den amerikanska marknaden.

Under oktober och november sparade jag totalt 29 407 kronor: 6 000 kronor i PLUS mikrobolag, 7 007 kronor i PLUS allabolag, 200 kronor i PLUS teknologi och 200 kronor i PLUS hälsovård hos Fondo. Därutöver placerade jag 2 000 kronor i Proethos fond hos SAVR. Till sist placerade jag 4 000 kronor i Lysa, 2 000 kronor i Nordnet indeksfond Norge och satte in 8 000 kronor hos Avanza. För dessa och lite lånade pengar köpte jag andelar i PLUS Fastigheter Sverige för 14 000 kronor.

Träning

Träningen har varit en utmaning de senaste månaderna. På grund av resan och den höga stressnivån i jobbet har jag inte kunnat träna så mycket som jag skulle önska. Jag har försökt att springa en gång i veckan, men det har inte alltid varit lätt att hitta tid och motivation. Jag hoppas att jag kan bättra på det nu när jag är tillbaka hemma och har en mer stabil rutin.

ChatGPT

Sedan jag kom hem har jag lekt en del med ChatGPT. Den är verkligen imponerande. Jag använde den för att skriva avsnittet om “träning” ovan och kommer säkert kunna använda den mer framöver. Jag tycker den är särskilt imponerande för att generera programkod och förklara program. Exempelvis kunde den lösa första uppgiften i Advent of Code 2022 åt mig. Den är sämre på matematik och schack, men det skulle inte förvåna mig om den blir vassare på dessa områden i kommande uppdateringar.

Har du inte provat ChatGPT ännu tycker jag du ska göra det genom att klicka här. Allt som behövs är att du skapar ett konto, sedan kan du sätta igång och be den skriva texter eller programkod av olika slag.

Slava Ukraini!