Tråkiga nyheter från Unity Biotechnology

Foto av National Cancer Institute, USA från Unsplash.

Jag äger aktier i Unity Biotechnology och har tidigare berättat om bolaget. De utvecklar läkemedel som rensar kroppen på senescenta celler, vilket är celler som fastnat i ett zombieliknande tillstånd mellan levande och döda. Andelen sådana celler ökar med åldern och misstänkts bidra till flera sjukdomstillstånd, bland annat kronisk inflammation.

Den första kandidaten till läkemedel som Unity utvecklat heter UBX0101 och har testats mot ledvärk (artros) i en större så kallad fas-2 studie med 183 deltagande personer. Resultaten kom i början av förra veckan och tycks visa att läkemedelskandidaten är helt verkningslös. Aktien föll 75 % på nyheten. Unity överger nu det här specifika programmet och ska istället gå vidare med andra liknande läkemedelskandidater för andra sjukdomar.

Det finns flera möjliga skäl till varför studien misslyckades, t.ex. att senescenta celler inte bidrar till ledvärk eller att UBX0101 inte var effektivt för att slå ut dem. Det finns också dem som tror att man måste slå ut senescenta celler över hela kroppen för att få effekt, inte endast lokalt genom injektion som var fallet med UBX0101 (se kommentar hos FightAging!). Spännande nog finns det redan läkemedel som kanske kan göra detta och på forumet Age Reversal Network finns flera personer som själva experimenterar med detta.

Efter att det tråkiga resultatet kom in vände jag på mina aktier och ökade innehavet. Tyvärr köpte jag alltför tidigt, när aktien “bara” hade fallit 60 %, men om framtida försök lyckas bättre kan det nog ändå bli en bra affär. Går de lika illa blir aktien istället värdelös. Sådana är de risker man tar när man investerar i utvecklingsbolag inom biotech.