UNITY Biotechnology och föryngringskurer

Foto av National Cancer Institute, USA från Unsplash.

Senolytiska läkemedel har potentialen att föryngra en organism och kan vara en av de största upptäckterna inom modern medicin. De har bara funnits i fem års tid. UNITY Biotechnology (NASDAQ: UBX) är det första börsnoterade företaget som försöker ta dem till marknaden.

Senolytiska läkemedel – en föryngringskur?

Cellåldrande är en naturlig process i människor och djur där en cell sakta tappar förmågan att dela sig. I normala fall avslutas denna process med programmerad celldöd, så kallad apoptos. Hos en liten andel celler fungerar inte detta. Cellerna blir istället resistenta mot apoptos och börjar i flera fall utsöndra kemikalier som ställer till oreda och bland annat stimulerar inflammation. Dessa felande celler kallas senescenta.

Runt sekelskiftet började forskare argumentera för att uppsamling av senescenta celler i vävnader har betydande negativa konsekvenser och eventuellt är en bidragande orsak till åldrande. År 2011 testades hypotesen första gången experimentellt i en uppmärksammad studie publicerad i Nature. Författarna genmodifierade möss för att kunna slå ut senescenta celler och noterade att mössen fick märkbart bättre hälsotillstånd.

Att genmodifiera på det sätt som gjordes i experimentet är inte praktiskt tillämpbart på människor. För att kunna slå ut senescenta celler har forskare istället inriktat sig på de mekanismer som förhindrar senescenta celler att undergå programmerad celldöd. Minst sex olika mekanismer har identifieras och flera läkemedelskandidater som kan intervenera i dessa har föreslagits. I möss har dessa senolytiska läkemedel visat sig effektiva, men inget enskilt läkemedel tycks fungera för alla typer av celler.

Det är ännu oklart hur betydelsefulla senolytiska läkemedel kommer att bli, men de har potentialen att erbjuda en föryngringskur som motverkar ålderskrämpor, minskar risken för ålderssjukdomar och förlänger livet. Blir det så finns även chansen att de stora folklagren får upp ögonen för att åldrande är ett medicinskt tillstånd som kan behandlas och på sikt kanske helt botas. För den som vill fördjupa sig i området senolytisk medicin rekommenderar jag en översiktsartikel av Kirkland et al. från 2017.

UNITY Biotechnology

Det första börsnoterade bolaget som försöker ta senolytiska läkemedel till marknaden är amerikanska UNITY Biotechnology (NASDAQ: UBX). Bolaget testar primärt två läkemedelskandidater, UBX0101 och UBX1967 som verkar på skilda mekanismer för att stimulera senescenta celler till programmerad celldöd. Den första testas nu i fas 2 mot ledsjukdomen artros, som drabbar var fjärde svensk över 45 år. Den inledande rapporten från fas-2 studien väntas in under våren. Det är långt ifrån säkert att utfallet blir positivt – resultaten från fas-1 studien var inte helt övertygande.

Det andra läkemedelskandidaten, UBX1967, är ett samarbete med ett kinesiskt företag, Ascentage Pharma och ska testas mot ögonsjukdomar men det kommer att dröja åtminstone till mitten av år 2021 innan läkemedlet har kunnat visas vara tillräckligt säkert för ett fas-1 försök.

UNITY Biotechnology är endast ett av flera företag som väntas lansera senolytiska läkemedel. De har med största sannolikhet inte de bästa läkemedelskandidaterna och deras sätt att administrera UBX0101 lokalt, med injektion, istället för att slå ut senescenta celler i hela kroppen minskar sannolikt effekten. UNITY har dock den stora fördelen att de kan bli först på marknaden med ett senolytiskt läkemedel.

Bolaget har i dagsläget ett börsvärde på ca 300 miljoner USD men har tidigare varit uppe i drygt USD 700 miljoner. Bolagets tillgångar uppgår enligt senaste företagspresentationen från januari 2020 till ca 120 miljoner USD och väntas räcka till våren 2021.

Jag har i skrivande stund 200 aktier i UNITY Biotechnology till ett värde av ungefär 12 000 kronor som jag håller i en gammal hederlig aktiedepå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.