Tråkiga nyheter från Unity Biotechnology

Foto av National Cancer Institute, USA från Unsplash.

Jag äger aktier i Unity Biotechnology och har tidigare berättat om bolaget. De utvecklar läkemedel som rensar kroppen på senescenta celler, vilket är celler som fastnat i ett zombieliknande tillstånd mellan levande och döda. Andelen sådana celler ökar med åldern och misstänkts bidra till flera sjukdomstillstånd, bland annat kronisk inflammation.

Den första kandidaten till läkemedel som Unity utvecklat heter UBX0101 och har testats mot ledvärk (artros) i en större så kallad fas-2 studie med 183 deltagande personer. Resultaten kom i början av förra veckan och tycks visa att läkemedelskandidaten är helt verkningslös. Aktien föll 75 % på nyheten. Unity överger nu det här specifika programmet och ska istället gå vidare med andra liknande läkemedelskandidater för andra sjukdomar.

Det finns flera möjliga skäl till varför studien misslyckades, t.ex. att senescenta celler inte bidrar till ledvärk eller att UBX0101 inte var effektivt för att slå ut dem. Det finns också dem som tror att man måste slå ut senescenta celler över hela kroppen för att få effekt, inte endast lokalt genom injektion som var fallet med UBX0101 (se kommentar hos FightAging!). Spännande nog finns det redan läkemedel som kanske kan göra detta och på forumet Age Reversal Network finns flera personer som själva experimenterar med detta.

Efter att det tråkiga resultatet kom in vände jag på mina aktier och ökade innehavet. Tyvärr köpte jag alltför tidigt, när aktien “bara” hade fallit 60 %, men om framtida försök lyckas bättre kan det nog ändå bli en bra affär. Går de lika illa blir aktien istället värdelös. Sådana är de risker man tar när man investerar i utvecklingsbolag inom biotech.

Sålt och köpt

Jag har gjort ett antal mindre affärer den senaste veckan.

TradingFM [CC BY-SA 4.0]

Först har jag sålt hela mitt innehav i Nordnet Superfonden Danmark efter att det kommit till min kännedom att fonden betalar skatt i Danmark. Skatten sägs belasta avkastningen med ca -0,6 % årligen. Jag använde likviden för att köpa ytterligare andelar i Nordnet Superfondet Norge. Emellanåt drömmer även jag om den norska miljonen men den lär tyvärr inte realiseras i närtid.

Efter detta har jag sett över mitt innehav av biotechbolag och sålt av hela mitt innehav i Active Biotech, Alcon, Karolinska Development och NU Skin Enterprises. Jag använde likviden för att öka i Organovo Holdings, Proteostatis Therapeutics och UNITY Biotechnology.

Det finns tre skäl till att jag såg över biotechbolagen:

1. Biotechportföljen började bli lite vildvuxen och jag ville fokusera den mer mot mitt tematiska område, biologin kring åldrande.

2. Flera av bolagen hade utvecklats negativt och jag passade på att realisera förluster. Jag vände även på innehaven i Organovo, Proteostasis och UNITY.

3. Marknadsvärdet på mitt innehav i UNITY hade i mitt tycke blivit alltför lågt sett till den innovativa medicinska teknik, senolytisk medicin, som bolaget försöker lansera. Även efter handeln är det väl lågt, men lite högre.

Förutom ovanstående handel har jag funderat på att köpa in säljoptioner i OMX eller en större aktie för att minska risken i portföljen men jag har ännu inte hittat någon option som verkar tillräckligt attraktiv.