Köpt och sålt (och lite om den svenska sjukvården)

Foto: Norwegian (Creative Commons).

Börskaoset fortsätter och antalet personer utanför Kina som smittats av det nya coronaviruset fortsätter växa. Om vi får en okontrollerad spridning av viruset krävs, enligt en norsk beräkningsmodell, 4 000 intensivvårdsplatser i landet. Någon sådan siffra vill dock inte Folkhälsomyndigheten tala om:

Det visar att det är en orimlig siffra att jobba med. Vi kan inte skaka fram 4.000 intensivvårdsplatser i Sverige. Det är inte en rimlig siffra. 

Vad händer då om den norska beräkningsmodellen trots allt visar sig stämma och intensivvårdsplatserna inte räcker? Ja, då dör människor som annars hade kunnat räddas. För bara 20 år sedan hade Sverige en krigssjukvård i världsklass med 29 fältsjukhus och en kapacitet att ta emot 125 000 akutpatienter. I beredskapslager runtom i landet fanns nödvändiga mediciner och utrusning, bland annat 88 000 extrasängar och 5 miljoner andningsskydd. I ett riksdagsbeslut år 2004 avvecklades i princip hela organisationen och nu måste Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) söka med ljus och lykta över hela landet bara för att få fram andningsskydd så att det räcker till den ordinarie sjukvårdspersonalen. Hade vi haft kvar de gamla fältsjukhusen skulle de sannolikt ha kunnat erbjuda minst 4 000 intensivvårdsplatser.

Man kan undra hur MSB tänker att svenska sjukvården ska kunna svara upp mot behoven om det faktiskt blir krig med eventuell användning av massförstörelsevapen mot svenska städer. Troligen lever de kvar i föreställningen om evig frid och fred där det alltid går att köpa nytt material med kort varsel och behovet av intensivvårdsplatser aldrig växer kraftigt. Jag hoppas det nya coronaviruset blir en väckarklocka.

Nu över till det egentliga temat för detta inlägg, köpt och sålt. Jag har svårt att sitta på händerna när jag ser börserna åka berg- och dalbana. Under dagen har jag köpt en liten post i Norwegian som fallit kraftig på börsen:

Jag fick 1 000 aktier för 11,7 NOK styck, för en total kostnad om knappt 12 000 kronor. För att inte behöva finansiera köpet med lån sålde jag kort därefter mitt innehav i Global X MSCI Nigeria ETF. Då Norwegian i dagsläget har karaktären av en lottsedel placerade jag innehavet i min gamla hederliga aktiedepå.

Mina 1 000 aktier i Norwegian är bara ett litet innehav men med tur kan de komma att växa flerfalt i värde de kommande åren.