Portföljen nu 4,8 miljoner kronor

Jag uppdaterar värdet på min portfölj kvartalsvis. Värdet på min portfölj den 2 juli 2024 efter avräknad belåning var 4 845 999 kronor. Portföljens marknadsvärde har därmed minskat med 200 000 kronor sedan förra uppdateringen. På årsbasis har värdet gått upp knappt 8 %.

Portföljens olika delar fördelar sig som följer:

Svenska basinnehav49 %
Amerikanska basinnehav2 %
Börshandlade fonder17 %
Biotechbolag6 %
Modern matproduktion8 %
Fonder och fondrobotar14 %
Onoterade innehav5 %

Sedan förra uppdateringen har sålt Kinnevik. Jag har även köpt in mig i ett flertal börshandlade fonder med exponering mot artificiell intelligens och robotik, halvledare och försvarssektorn. Jag har nu också en liten post i Hernö Gin. Belåningen har ökat från 244 tkr till 304 tkr, vilket motsvarar 6 %.

Nedgången sedan förra kvartalet kan nästan helt införas till mitt innehav i Agronomics, som nu utgör 8 % av portföljen. Hade jag haft torrt krut skulle jag ökat mitt innehav. Enbart Agronomics kontanter och innehav i Liberation Labs bör kunna räcka för att försvara dagens börskurs, och därutöver får man exponering mot en bred portfölj av bolag inom odlat kött och precisionsjäsning.

Siffrorna hade kunnat bli ännu sämre, om det inte vore för två tunga innehav i Investor och Saab som gått i andra riktningen. Dessa är nu värda 867 tkr respektive 600 tkr. Fortsätter Investor sin resa uppåt kan innehavet snart spräcka miljongränsen. Samma sak kan sägas om Saab som tuffat på riktigt bra.

Jag rapporterar portföljvärdet kvartalsvis och nästa portföljrapport kommer därför kring månadsskiftet september/oktober.

Portföljen nu 5 miljoner kronor

Jag uppdaterar värdet på min portfölj kvartalsvis. Värdet på min portfölj den 1 april 2024 efter avräknad belåning var 5 017 418 kronor. Portföljens marknadsvärde har därmed ökat med en halv miljon kronor sedan årskkiftet, vilket motsvarar en uppgång om cirka 11 %.

Portföljens olika delar fördelar sig som följer:

Svenska basinnehav46 %
Amerikanska basinnehav2 %
Börshandlade fonder16 %
Biotechbolag6 %
Modern matproduktion11 %
Fonder och fondrobotar13 %
Onoterade innehav5 %

Sedan förra uppdateringen har sålt Kindred. För pengarna köpte jag mindre poster i Embracer Group och Kinnevik, men huvuddelen gick till att minska min belåning. Den är nu på 244 tkr, vilket motsvarar 5 %.

Mitt tidigare största innehav, Agronomics, utgör nu 11 % av portföljen vilket är en minskning från 14 % vid årsskiftet. Numera är Investor mitt största innehav med ett marknadsvärde på 806 tkr, tätt följt av Agronomics och Saab som bägge ligger på knappt 600 tkr vardera.

I andra nyheter har jag accepterat ett chefsuppdrag vilket troligen kommer att ta upp mycket av min tid framöver. Jag har fått en hyfsad löneförhöjning och ligger inklusive lönetillägg över 80 tkr / månad.

Jag rapporterar portföljvärdet kvartalsvis och nästa portföljrapport kommer därför kring månadsskiftet juni/juli.

Portföljen nu 4,5 miljoner kronor

Ett riktigt Gott Nytt År tillönskar jag alla läsare!

Värdet på min portfölj den 31 december 2023 efter avräknad belåning var 4 504 383 kronor. Portföljen har därmed ökat med 362 091 kronor i marknadsvärde sedan förra årsskiftet, motsvarande en uppgång på 9 %. Om jag bara ser på den del av portföljen som jag har hos Avanza (ungefär 3,7 miljoner kronor) har den ökat lite mer, knappt 11 %, vilket är över den genomsnittliga utvecklingen för Avanzas kunder

Mitt största enskilda innehav är numera Investor, till ett värde om drygt 700 tkr. Investor har haft en bra utveckling under året och klättrat 24 %. Sämre har det gått för mitt näst största innehav, Agronomics, som minskat i värde med knappt 10 % under året. SAAB och min Nasdaq-ETF har bidragit positivt, med uppgångar över 40 % vardera. Min “säkra” utdelare Intrum blev en besvikelse, med en ungefär lika stor nedgång i procent räknat. Även min vinvestering i årgångsviner tappade lite under året.

Sedan förra portföljuppdateringen har jag köpt mindre poster i Intellia Therapeutics samt AAC Clyde Space. Intellia stärker min exponering mot genterapier medan AAC Clyde är verksamt i den intressanta och växande rymdsektorn. Jag är allmänt intresserad av rymdsektorn och det ska bli spännande att följa bolagets utveckling framöver.

Portföljens olika delar fördelar sig som följer:

Svenska basinnehav46 %
Amerikanska basinnehav2 %
Börshandlade fonder16 %
Biotechbolag6 %
Modern matproduktion12 %
Fonder och fondrobotar13 %
Onoterade innehav5 %

Min portföljbelåning börjar bli obekvämt stor och ligger nu på 440 tkr. Jag hoppas kunna minska denna under året, särskilt med tanke på att jag också har ett stort bostadslån på 5,3 mkr.

Under 2024 planerar jag att fortsätta ungefär som nu samtidigt som jag arbetar för att minska min belåning. Med en mix av traditionella och innovativa investeringar ser jag fram emot att navigera de finansiella marknadernas dynamik. Jag rapporterar portföljvärdet kvartalsvis och nästa uppdatering kan du därför förvänta dig runt månadsskiftet mars/april.

Tack för att du följer min resa. Jag hoppas ditt 2024 blir ett år rikt på möjligheter och framgångar!

Portföljen nu 4,3 miljoner kronor

Jag uppdaterar värdet på min portfölj kvartalsvis. Värdet på min portfölj den 1 oktober 2023 efter avräknad belåning var 4 320 491 kronor. Portföljens marknadsvärde har minskat med cirka 70 tkr under kvartalet men har ökat med knappt 200 tkr, eller drygt 4 %, sedan årsskiftet.

Portföljens olika delar fördelar sig som följer:

Svenska basinnehav44 %
Amerikanska basinnehav2 %
Börshandlade fonder16 %
Biotechbolag7 %
Modern matproduktion14 %
Fonder och fondrobotar13 %
Onoterade innehav5 %

Sedan förra uppdateringen har jag köpt 10 000 aktier i SBB B, vilket jag skrev om här. Än så länge har det varit en bra affär, med en uppgång om 10 %. Jag har en god känsla och tror att SBB kan komma att stiga ytterligare, samt så småningom ta en naturlig plats som ett svensk basinnehav i min portfölj.

Min belåning har ökat och är nu 411 tkr, vilket motsvarar cirka 9 %. Jag hoppas kunna minska denna.

Mitt största innehav, Agronomics, har fortsatt lite nedåt och utgör nu 14 % av portföljen. Om det fortsätter så kommer Investor snart vara största innehav. Det har dock kommit bra nyheter från ett av Agronomics portföljbolag, Formo, som även backas av svenska EQT. Formo kommer att lansera veganska ägg i Europa innan årsskiftet. Detta alternativ till ägg, som framställs genom precisionsjäsning, erbjuder samma funktionella egenskaper. Det handlar alltså inte om någon underlägsen imitation, utan om en produkt som kan användas som vanliga ägg, till exempel för omeletter. Det är möjligt eftersom de har identifierat en mikroorganism som naturligt producerar ett protein med liknande egenskaper som äggprotein, och därför behövs inget särskilt tillstånd för att sälja produkterna inom EU.

Jag rapporterar portföljvärdet kvartalsvis och nästa portföljrapport kommer därför kring årsskiftet.

Portföljen nu 4,4 miljoner kronor

Jag uppdaterar värdet på min portfölj kvartalsvis. Värdet på min portfölj den 1 juli 2023 efter avräknad belåning var 4 391 754 kronor. Portföljens marknadsvärde har därmed ökat med cirka 100 tkr under kvartalet.

Portföljens olika delar fördelar sig som följer:

Svenska basinnehav42 %
Amerikanska basinnehav2 %
Börshandlade fonder17 %
Biotechbolag7 %
Modern matproduktion15 %
Fonder och fondrobotar12 %
Onoterade innehav5 %

Sedan förra uppdateringen har jag minskat belåningen med drygt 50 tkr, till nu 343 tkr eller knappt 8 %. Jag har under perioden sålt innehav i Lysa för 50 tkr, för att betala ett arbete på huset.

Jag har sålt mitt innehav i Gaming Corps eftersom aktien alltid tycktes gå nedåt. Jag har varit med nästan från början och förlorat stora pengar. Försäljningslikviden använde jag för att öka i min Nasdaq-ETF. Jag har även sålt två mindre innehav, ett i 3D-köttföretaget Meatech 3D / Steakholder Foods (med stor förlust) och ett i kvantdatortillverkaren Ionq (med vinst, fast jag köpte nog för lite och sålde för tidigt!).

Mitt största innehav, Agronomics, har i princip stått stilla och utgör nu 15 % av portföljen. Detta trots att det kommit en riktigt bra nyhet under kvartalet: USA har för första gången och som andra land i världen godkänt försäljning av odlat kött. Till en början kommer produkterna säljas på restauranger.

Jag har börjat spara i AMF Globalfond Strategi, men än så länge bara 2 000 kronor i månaden. Om jag förstått rätt ska fonden öka risken med hävstång. Det syns dock inte på avkastningen ännu.

Jag rapporterar portföljvärdet kvartalsvis och nästa portföljrapport kommer därför kring månadsskiftet september/oktober.

Portföljen nu 4,3 miljoner kronor

Jag uppdaterar värdet på min portfölj kvartalsvis. Värdet på min portfölj den 1 april 2023 efter avräknad belåning var 4 278 303 kronor. Portföljens marknadsvärde har därmed ökat med cirka 200 tkr sedan årsskiftet.

Portföljens olika delar fördelar sig som följer:

Svenska basinnehav44 %
Amerikanska basinnehav2 %
Börshandlade fonder14 %
Biotechbolag6 %
Modern matproduktion15 %
Fonder och fondrobotar14 %
Onoterade innehav5 %

Sedan förra uppdateringen har jag ökat belåningen med drygt 100 tkr, till nu 400 tkr eller nästan 10 %. Den huvudsakliga förklaringen är att jag vid årsskiftet köpte två börshandlade fonder, en Nasdaq 100 indexfond och en för globala småbolag. Jag hoppas kunna minska belåningen framöver.

Mitt största innehav, Agronomics, har fortsatt tappa i värde och utgör nu 14 % av portföljen. Det kan jämföras med 34 % för denna tidpunkt två år sedan. Under dessa två år har portföljen minskar 400 tkr i värde, men samtidigt har den blivit mer diversifierad över olika branscher och tillgångsslag.

Jag rapporterar portföljvärdet kvartalsvis och nästa portföljrapport kommer därför kring månadsskiftet juni/juli.

Portföljen nu 4,1 miljoner kronor

Ett riktigt Gott Nytt År tillönskar jag alla läsare!

Värdet på min portfölj den 1 januari 2023 efter avräknad belåning var 4 142 292 kronor. Portföljen har därmed minskat med 727 028 kronor i marknadsvärde sedan förra årsskiftet, motsvarande en nedgång på 15 %. Om jag bara ser på den del av portföljen som jag har hos Avanza (ungefär 3,3 miljoner kronor) har den minskat än mer, hela 20,1 %, vilket är nära den genomsnittliga utvecklingen för Avanzas investerare.

Mitt största enskilda innehav, Agronomics, har minskat i värde med närmare 650 tkr under året. Detta enskilda innehav förklarar därmed nästan hela nedgången. Trots det kan jag vara tacksam över att nedgången inte blev ännu större, eftersom det börsnoterade bolaget Steakholder Foods, som också verkar inom samma sektor, tappade hela 81,35 % av sitt värde under året (mätt i amerikanska dollar).

Bäst utveckling under året hade mitt innehav i SAAB, som steg mer än 100 tkr i värde, eller +78,33 %.

Portföljens olika delar fördelar sig som följer:

Svenska basinnehav42 %
Amerikanska basinnehav2 %
Börshandlade fonder13 %
Biotechbolag7 %
Modern matproduktion16 %
Fonder och fondrobotar14 %
Onoterade innehav5 %

Under året har jag börjat öka i PLUS fonder, särskilt PLUS Fastigheter men även de övriga fonderna. Än så länge har det inte varit en lysande affär, men eftersom kronan är svag känns det bra att kunna investera lite mer på hemmaplan. Avgifterna i dessa fonder är dessutom låga.

Alldeles innan nyår köpte jag mindre poster i två nya börshandlade fonder, Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C samt iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc). Min målsättning är att öka mitt innehav i minst den första fonden, Nasdaq-fonden, till minst 100 tkr under nästa år. Det bekymrar mig lite att fonderna lånar ut värdepapper, vilket är ganska vanligt nu för tiden, men jag hoppas att den förknippade risken är minimal. Eftersom ISK-skatten börjar bli obekvämt hög, 0,88 % för 2023 om jag förstår rätt, la jag bägge innehaven i vanlig aktiedepå och minskade därmed även risken med investeringen.

Jag rapporterar portföljvärdet kvartalsvis och nästa portföljrapport kommer därför kring månadsskiftet mars/april Förhoppningsvis kan vi redan då se att världen börjat utveckla sig mot det bättre och att börserna återhämtar förlorad mark. Jag hoppas 2023 blir ett år fyllt av möjligheter och framgångar!

Portföljen nu 3,8 miljoner kronor

Jag uppdaterar värdet på min portfölj kvartalsvis. Värdet på min portfölj den 1 oktober 2022 efter avräknad belåning var 3 779 755 kronor. Portföljen har därmed minskat mer än 1 miljon i marknadsvärde sedan årsskiftet.

Portföljens olika delar fördelar sig som följer:

Svenska basinnehav40 %
Amerikanska basinnehav2 %
Börshandlade fonder12 %
Biotechbolag7 %
Modern matproduktion19 %
Fonder och fondrobotar12 %
Onoterade innehav6 %

Sedan förra uppdateringen har jag börjat öka i PLUS fonder, särskilt PLUS Fastigheter men även de övriga fonderna. Än så länge har det inte varit en lysande affär, men eftersom kronan är svag känns det bra att kunna investera lite mer på hemmaplan. Avgifterna i dessa fonder är dessutom låga.

Det är förstås påfrestande att portföljen tappar i värde och dessvärre finns risken att vi inte sett det värsta ännu. Jag tror det finns en liten risk att Ryssland faktiskt sätter in kärnvapen mot Ukraina. Om så blir fallet gissar jag att börserna världen över – särskilt i närområdet – tappar ytterligare minst 20 %

Jag rapporterar portföljvärdet kvartalsvis och nästa portföljrapport kommer därför kring årsskiftet.

Portföljen nu 4,1 miljoner kronor

Jag uppdaterar värdet på min portfölj kvartalsvis. Värdet på min portfölj den 1 juli 2022 efter avräknad belåning var 4 082 908 kronor. Portföljen har därmed minskat med ca 800 tkr sedan årsskiftet.

Portföljens olika delar fördelar sig som följer:

Svenska basinnehav39 %
Norska basinnehav1 %
Amerikanska basinnehav2 %
Börshandlade fonder11 %
Biotechbolag7 %
Modern matproduktion23 %
Fonder och fondrobotar11 %
Onoterade innehav5 %

Agronomics är fortfarande mitt största innehav med 22 % av portföljen. De fem största innehaven står tillsammans för ungefär halva värdet, vilket kan se i följande cirkeldiagram:

Aktiemarknader världen över har fallit kraftigt sedan årsskiftet. I bästa fall har vi nått botten och vi får se en återhämtning härifrån.

När finanskrisen drog in över landet för nu snart 15 år sedan trodde jag vändningen var nära när Stockholmsbörsen, likt nu, hade tappat en cirka en femtedel av värdet. Jag gick in med allt jag hade och därefter fortsatte börsen falla en bra bit till. Du kan läsa mer om mina upplevelser av IT-kraschen och finanskraschen här.

Risken finns att börsen fortsätter falla och att skenande kostnader gröper ur det lilla kvarstående värde som finns i portföljen. Kriget i Ukraina utgör en fortsatt osäkerhetsfaktor och omvärldsläget skulle snabbt kunna försämras ytterligare. Det kan också gå åt andra hållet. Endast tiden kan utvisa detta, men jag hoppas inte fattigvården väntar vid samma tidpunkt nästa år.

Jag rapporterar portföljvärdet kvartalsvis och nästa portföljrapport kommer därför kring månadsskiftet september/oktober.

Portföljen nu 4,6 miljoner kronor

Jag uppdaterar värdet på min portfölj kvartalsvis. Värdet på min portfölj den 1 april efter avräknad belåning var 4 584 526 kronor. Portföljen har därmed minskat med ca 300 tkr sedan årsskiftet. Det är förstås Putins krig i Ukraina som är den huvudsakliga orsaken till nedgången.

Oroliga tider som dessa tittar jag avundsjukt på bloggrannar som Snålgrisarna och Kronan till Miljon. De har fyllt sina portföljer med kvalitetsbolag och märker knappt någon nedgång. Min portfölj består till stor del av förhoppningsbolag som snabbt kan implodera när investerarna tappar framtidstro. Andra sidan av myntet är förstås att de även kan stiga kraftigt i värde, och det är givetvis anlednineng att jag har dem.

Portföljens olika delar fördelar sig som följer:

Svenska basinnehav40 %
Norska basinnehav1 %
Amerikanska basinnehav2 %
Börshandlade fonder11 %
Biotechbolag6 %
Modern matproduktion24 %
Fonder och fondrobotar9 %
Onoterade innehav5 %

Jag rapporterar portföljvärdet kvartalsvis och nästa portföljrapport kommer därför kring månadsskiftet juni/juli.