Uppföljning: Säkra tillgångar

I januari skrev jag inlägget Säkra tillgångar där jag presenterade fyra börshandlade fonder som jag under året planerade att ta in i portföljen. Nu blir det inte så – i coronakrisen har jag istället ökat belåningen – men det kan ändå vara intressant att följa upp hur dessa klarat sig. De fyra tillgångarna, som alla kan handlas via Nordnet, är:

WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE)
WisdomTree Agriculture (OD7U)
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (SXRH)
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ)

Utvecklingen i EUR senaste månaden, tre månader och sedan årsskiftet är:

Tillgång1 månad3 månaderi år
VZLE– 1,8 %+ 2,1 %+ 7,5 %
OD7U+ 1,7 %– 9,4 %– 10 %
SXRH+ 4,9 %+ 2,0 %+ 2,9 %
SYBQ– 2,5 %– 4,4 %– 4,4 %

I svenska kronor bör utvecklingen ha blivit några procent bättre eftersom euron stärkts drygt 3 % mot svenska kronan sedan årsskiftet.

Ovanstående visar att ädelmetaller och amerikanska dollar hittills under året varit de bästa säkra tillgångarna av de jag valt ut. Jag har valt en börshandlad fond med inflationsskyddade USD obligationer med kort löptid. Troligen har USD obligationer utan inflationsskydd med lång löptid gått bättre. De tappar dock i värde om räntan eller inflationen stiger.

Den stora besvikelsen av de fyra tillgångar jag valt ut är jordbrukscertifikaten. Jag vet inte hur dessa fungerar och kanske är det inget bra tillgångsslag att ha. Jag hoppas kunna titta närmare på denna klass av tillgångar framöver och se om det är något för mig. Det finns gott om tid – det kommer troligen ta minst två år för mig att betala av belåningen.

Har du andra förslag på säkrare tillgångar jag borde titta på tar jag tacksamt emot dessa.

Säkra tillgångar

Mitt CSN-lån är återbetalt och jag har begärt att minska min löneväxling. Sakta men säkert börjar jag ta kontroll över min privatekonomi. Jag vågar drömma om en framtid där jag återbetalt min skuld till Avanza och kan bygga upp säkrare investeringar. Min tanke är att lägga undan cirka 200 tkr i säkrare hamnar för att skapa handlingsfrihet om börserna vänder nedåt.

Vad bör jag då köpa för “säkra” tillgångar? Jag vill inte ligga alltför tungt i guld eftersom jag redan har en fysisk guldreserv. Inte heller vill jag exponera mig ytterligare mot svenska kronan. För mig är det fullt tillräckligt att jag har min lön och min framtida pension i denna valuta. Efter lite efterforskning har jag tagit fram följande förslag på tillgångar som samtliga går att handla genom svenska nätmäklaren Nordnet:

25 % WisdomTree Physical Precious Metals
25 % WisdomTree Agriculture
25 % iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
25 % SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

I tur och ordning motiverar jag förslagen som följer.

Med första ETF:en får jag en spridning mellan flera olika ädelmetaller, även om tyngdpunkten ligger på guld. Nuvarande fördelning är 47 % guld, 30 % palladium, 16 % silver och 7 % platina. Jag förmodar att procentsatserna avser andel av marknadsvärdet. Förvaltningsavgiften är 0,44 % per år.

Jag har aldrig ägt jordbrukscertifikat förut och förstår inte riktigt hur de fungerar, men de har rimligen låg korrelation med börsen och stiger sannolikt i värde om jordbruksprodukter blir dyrare, t.ex. vid en global hungerkatastrof. Förvaltningsavgiften är 0,49 % per år.

Amerikanska dollar brukar stiga i värde vid kriser och iShares ETF med statliga amerikanske obligationer som har korta löptider och är inflationsskyddade känns som en trygg hamn, även om det skulle inträffa en större omvärldskatastrof. Förvaltningsavgiften är 0,1 % per år.

Avslutningsvis vill jag gärna ha tillgångar i ytterligare en valuta utanför Eurozonen, om Euron nu skulle implodera till följd av länder som lämnar eller fortsatta skuldkriser. Obligationer i brittiska pund är kanske inte idealt, men det får duga tills jag hittar något bättre. De korta löptiderna gör att det känns som ett relativt tryggt val även utan inflationsskydd. Förvaltningsavgiften är 0,2 % per år.

Tror du att tillgångarna ovan kan stå emot en storm på finansmarknaderna? Har du andra förslag på säkrare tillgångar jag borde titta på tar jag tacksamt emot dessa.