Sålt och köpt

Jag har svårt att hålla fingrarna borta från börsen.

TradingFM [CC BY-SA 4.0]

Först har jag sålt hela mitt innehav i Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) och Novozymes samt halva mitt innehav i Gaming Corps. Det frigjorde cirka 80 000 friska kronor att handla för.

För dessa pengar har jag köpt 2 000 aktier i det norska bolaget Ocean Yield som leasar ut fartyg på långa kontrakt. Den som vill veta mer om bolaget kan med fördel läsa Elefantholkens analys från september 2019. Sedan den skrevs har utdelningen sänkts från drygt 19 cents i kvartalet till 5 cents och kursen har fallit med 68 %. I skrivande stund är direktavkastningen drygt 9 %. Jag hoppas på en bra långsiktig investering men det kan också bli en katastrof. Havet ger och havet tar, för att citera Elefantholken.

Jag ökade även mitt innehav i det högst spekulativa bolaget AgeX Therapeutics. Bolaget arbetar med stamceller i hopp om att kunna föryngra människor. Utvecklingen befinner sig i ett mycket tidigt stadium och bolaget har bränt medel i snabb takt. Nu säger de upp 12 medarbetare för att minska kostnaderna och verkar vilja övergå till en affärsmodell där de i hög utsträckning licensierar teknologin till andra bolag som vill arbeta med den. Den mest intressanta teknologin är kanske Induced Tissue Regeneration (iTR) som syftar till att återställa celler i föryngrat tillstånd. Den som vill veta mer om bolaget och dess nya strategi kan med fördel börja med att läsa senaste kvartalsrapporten.

Jag har även köpt 20 000 aktier i det intressanta men högst spekulativa brittiska investmentbolaget Agronomics. De investerar huvudsakligen i bolag som odlar kött – även fiskkött – i laboratorier. Miljöpåverkan från denna produktion är bara en bråkdel av traditionell djurhållning. Den är dessutom mer etisk då man inte behöver föda upp och slakta djur. Kanske skriver jag en egen bloggpost om bolaget framöver. Inköpet representerar en breddning av min biotechportfölj utöver enbart bolag som arbetar med att motverka eller reversera åldrande.

Avslutningsvis har jag sålt halva mitt innehav i den schweiziska läkemedels- och biotechjätten Novartis och istället köpt ytterligare 40 aktier i den Kalifornien-baserade mindre motsvarigheten Amgen. Min belåning av portföljen är nu på cirka 360 000 kronor motsvarande ca 17 % av nettovärdet.

UNITY Biotechnology och föryngringskurer

Foto av National Cancer Institute, USA från Unsplash.

Senolytiska läkemedel har potentialen att föryngra en organism och kan vara en av de största upptäckterna inom modern medicin. De har bara funnits i fem års tid. UNITY Biotechnology (NASDAQ: UBX) är det första börsnoterade företaget som försöker ta dem till marknaden.

Senolytiska läkemedel – en föryngringskur?

Cellåldrande är en naturlig process i människor och djur där en cell sakta tappar förmågan att dela sig. I normala fall avslutas denna process med programmerad celldöd, så kallad apoptos. Hos en liten andel celler fungerar inte detta. Cellerna blir istället resistenta mot apoptos och börjar i flera fall utsöndra kemikalier som ställer till oreda och bland annat stimulerar inflammation. Dessa felande celler kallas senescenta.

Runt sekelskiftet började forskare argumentera för att uppsamling av senescenta celler i vävnader har betydande negativa konsekvenser och eventuellt är en bidragande orsak till åldrande. År 2011 testades hypotesen första gången experimentellt i en uppmärksammad studie publicerad i Nature. Författarna genmodifierade möss för att kunna slå ut senescenta celler och noterade att mössen fick märkbart bättre hälsotillstånd.

Att genmodifiera på det sätt som gjordes i experimentet är inte praktiskt tillämpbart på människor. För att kunna slå ut senescenta celler har forskare istället inriktat sig på de mekanismer som förhindrar senescenta celler att undergå programmerad celldöd. Minst sex olika mekanismer har identifieras och flera läkemedelskandidater som kan intervenera i dessa har föreslagits. I möss har dessa senolytiska läkemedel visat sig effektiva, men inget enskilt läkemedel tycks fungera för alla typer av celler.

Det är ännu oklart hur betydelsefulla senolytiska läkemedel kommer att bli, men de har potentialen att erbjuda en föryngringskur som motverkar ålderskrämpor, minskar risken för ålderssjukdomar och förlänger livet. Blir det så finns även chansen att de stora folklagren får upp ögonen för att åldrande är ett medicinskt tillstånd som kan behandlas och på sikt kanske helt botas. För den som vill fördjupa sig i området senolytisk medicin rekommenderar jag en översiktsartikel av Kirkland et al. från 2017.

UNITY Biotechnology

Det första börsnoterade bolaget som försöker ta senolytiska läkemedel till marknaden är amerikanska UNITY Biotechnology (NASDAQ: UBX). Bolaget testar primärt två läkemedelskandidater, UBX0101 och UBX1967 som verkar på skilda mekanismer för att stimulera senescenta celler till programmerad celldöd. Den första testas nu i fas 2 mot ledsjukdomen artros, som drabbar var fjärde svensk över 45 år. Den inledande rapporten från fas-2 studien väntas in under våren. Det är långt ifrån säkert att utfallet blir positivt – resultaten från fas-1 studien var inte helt övertygande.

Det andra läkemedelskandidaten, UBX1967, är ett samarbete med ett kinesiskt företag, Ascentage Pharma och ska testas mot ögonsjukdomar men det kommer att dröja åtminstone till mitten av år 2021 innan läkemedlet har kunnat visas vara tillräckligt säkert för ett fas-1 försök.

UNITY Biotechnology är endast ett av flera företag som väntas lansera senolytiska läkemedel. De har med största sannolikhet inte de bästa läkemedelskandidaterna och deras sätt att administrera UBX0101 lokalt, med injektion, istället för att slå ut senescenta celler i hela kroppen minskar sannolikt effekten. UNITY har dock den stora fördelen att de kan bli först på marknaden med ett senolytiskt läkemedel.

Bolaget har i dagsläget ett börsvärde på ca 300 miljoner USD men har tidigare varit uppe i drygt USD 700 miljoner. Bolagets tillgångar uppgår enligt senaste företagspresentationen från januari 2020 till ca 120 miljoner USD och väntas räcka till våren 2021.

Jag har i skrivande stund 200 aktier i UNITY Biotechnology till ett värde av ungefär 12 000 kronor som jag håller i en gammal hederlig aktiedepå.

resTORbio och livsförlängande medicin

Påskön. Foto av Horacio Fernandez, CC BY 3.0

Ett av mina mer spännande innehav är resTORbio, ett amerikanskt biotechbolag som utvecklar mediciner mot åldersrelaterade sjukdomar.

Företagets rötter kan spåras till Påskön (Rapa nui) där en bakterie i jorden producerar ett gift som dödar svampar. Ämnet isolerades för första gången 1975 av tre kanadensiska forskare och fick namnet rapamycin. Rapamycin dämpar immunförsvaret och blev därför en medicin vid transplantationer som säljs i Sverige under namnet Rapamune.

Runt millennieskiftet började medicinen intressera grundforskare som visade att den förlänger livet på ett flertal kortlivade organismer, inklusive möss. Effekten är så robust att det såvitt jag vet ännu inte finns ett enda exempel på en naturligt förekommande art där rapamycin inte har en livsförlängande effekt. I USA finns till och med läkare som av detta skäl föreskriver medicinen till människor.

Forskning har troliggjort att rapamycin inhiberar två proteinkomplex, TORC1 och TORC2 där TORC är en förkortning av target of rapamycin complex. Det förra proteinkomplexet sägs påverka livslängden medan den senare påverkar immunförsvaret. resTORbio studerar ett ämne, RTB101, som selektivt inhiberar TORC1 och därmed inte bör ha någon negativ påverkan på immunförsvaret.

restTORbio testar RTB101 för ett antal åldersrelaterade sjukdomar. Det test som hunnit längst är mot infektioner i luftvägarna. Idag presenterades resultaten från fas 3 av studien. Resultaten var klart under förväntan och företaget avbryter försöket att utveckla RTB101 som en medicin mot infektioner i luftvägarna.

resTORbio har i skrivande stund rasat 87 % sedan Nasdaq öppnade för handel. Jag har vänt mina aktier (sålt och köpt tillbaka för att kunna göra ett förlustavdrag i deklarationen) och jag har mer än tredubblat mitt innehav till numera 1000 aktier. Det går att handla aktien hos bland annat Avanza. Fortsätter bolaget falla kanske jag köper mer. RTB101 bör ha stor potential som livsförlängande medicin även om den inte fungerar mot luftvägsinfektioner.

Sålt och köpt

Jag har gjort ett antal mindre affärer den senaste veckan.

TradingFM [CC BY-SA 4.0]

Först har jag sålt hela mitt innehav i Nordnet Superfonden Danmark efter att det kommit till min kännedom att fonden betalar skatt i Danmark. Skatten sägs belasta avkastningen med ca -0,6 % årligen. Jag använde likviden för att köpa ytterligare andelar i Nordnet Superfondet Norge. Emellanåt drömmer även jag om den norska miljonen men den lär tyvärr inte realiseras i närtid.

Efter detta har jag sett över mitt innehav av biotechbolag och sålt av hela mitt innehav i Active Biotech, Alcon, Karolinska Development och NU Skin Enterprises. Jag använde likviden för att öka i Organovo Holdings, Proteostatis Therapeutics och UNITY Biotechnology.

Det finns tre skäl till att jag såg över biotechbolagen:

1. Biotechportföljen började bli lite vildvuxen och jag ville fokusera den mer mot mitt tematiska område, biologin kring åldrande.

2. Flera av bolagen hade utvecklats negativt och jag passade på att realisera förluster. Jag vände även på innehaven i Organovo, Proteostasis och UNITY.

3. Marknadsvärdet på mitt innehav i UNITY hade i mitt tycke blivit alltför lågt sett till den innovativa medicinska teknik, senolytisk medicin, som bolaget försöker lansera. Även efter handeln är det väl lågt, men lite högre.

Förutom ovanstående handel har jag funderat på att köpa in säljoptioner i OMX eller en större aktie för att minska risken i portföljen men jag har ännu inte hittat någon option som verkar tillräckligt attraktiv.

Biotechbolagen

Ungefär 12 % av min portfölj, eller drygt 230 tkr, är investerat i biotechbolag. I en bloggosfär där utdelningsstrategier dominerar kan det tyckas underligt att jag investerar i bolag som inte lämnar utdelning och troligen misslyckas.

Myoglobin.png
Strukturen hos myoglobin – ett muskelprotein som binder syre och järn.

Jag började intressera mig för biotechbolag efter att jag läst Jim Mellons och Al Chalabis bok Juvenescence. Boken argumenterar för att vi står i början av en revolution där det kroppsliga förfall vi kallar åldrande med växande framgång kommer att behandlas. Den potentiella kundgruppen är alla äldre människor på jorden. Bland dessa finns det många med hög köpkraft och marknaden för behandlingarna skulle kunna bli den enskilt största någonsin.

Jag hoppas att författarna har rätt men oavsett vilket är jag övertygad om att biotech kommer att växa kraftiga framöver till följd av de nya metoder och tekniker som utvecklas. Borta är snart tiden där man i en tidsödande process provade substans efter substans i hopp om att hitta ett nytt läkemedel. Bättre att behandlingar utvecklas utifrån en förståelse för sjukdomsförloppet.

Mina investeringar i biotechbolag kan i någon mening liknas med ett hagelskott. Jag som bas utgått från bolag som rekommenderas i Mellons och Chalabis bok samt kompletterat dessa med andra bolag jag själv tycker verkar intressanta. Eftersom huvuddelen av bolagen kommer att misslyckas och de flesta inte ger någon utdelning har jag valt att hålla dem i vanlig aktiedepå. Innan årsskiftet kommer jag att sälja förlorarna och använda likviden för att öka befintliga innehav eller köpa på mig nytt.

Jim Mellon har startat ett eget investmentbolag med samma namn som boken. Bland investeringarna återfinns många intressanta private equity företag i uppstartsfasen. Med lite tur kommer bolaget, Juvenescence Ltd, snart att börsintroduceras. Om så sker räknar jag med att köpa in mig.