Månadsrapport mars 2022

Foto av Dafne Cholet.

Kriget i Ukraina är inne på den 37:e dagen sedan Ryssland invaderade och jag känner fortfarande oro för utvecklingen och lider med de drabbade, men samtidigt finns det också en vardag. Mars månad har huvudsakligen varit trevlig och jag hann med att resa till Spanien och den svenska fjällvärlden.

Resan till Spanien

Jag reste själv till Spanien för att se om vårt hus och förbereda det för utlån till en ukrainsk familj som ska bo där under våren till självkostnadspris. Vädret var det sämsta jag varit med om på Costa Blanca. Det regnade närmast oavbrutet och luftfuktigheten gjorde att inga kläder torkade. Regnet var dessutom blandat med en finkornig röd sand från Sahara varför jag fick städa terrasserna nästan varje dag. En ljusglimt i resan var flera trevlig besök på lokala restauranger som jag längtade tillbaka till.

Resan till svenska fjällvärlden

Om resan till Spanien främst fyllde ett praktiskt syfte var resan till svenska fjällvärlden en ren nöjesresa. Vi åkte med familjen tre dagar och tillbringade tiden i backarna. Det var riktigt roligt och vädret var på topp. Resan kostade dock på, både i form av rejäl träningsvärk och ett högt pris för resa, boende och privatlektioner åt barnen.

Mitt ärende hos Skatteverket

Mitt ärende hos Skatteverket är nu handlagt och klart. Jag får betala drygt 320 000 kronor i extra skatt. När jag såg summan höll på att ramla av stolen, men som tur är hade jag 20 000 EUR lätt gripbara på konto utomlands och resterande 120 000 kronor har jag lyckats skrapa ihop från andra källor. Jag bör därför kunna betala skatteskulden utan att behöva sälja av aktier.

Sparande och portföljutveckling

Eftersom börsen verkar vara på väg utför har jag lagt om mitt månadssparande. Jag amorterar inte längre på lånet hos Avanza. Min plan från förra portföljrapporten var att lägga pengarna hos Lysa, men eftersom svenska aktier gått ned mer än internationella ändrade jag mig och placerade dem istället på svenska börsen. Sammanlagt sparade jag 15 000 kronor.

Jag valde att spara i PLUS fonder hos Fondo, 3 000 kronor i PLUS mikrobolag, 3 000 kronor i PLUS småbolag, 3 000 kronor i PLUS teknologi och 1 000 kronor i PLUS fastigheter. Därutöver placerade jag 3 000 kronor i Proethos fond och 1 000 kronor i AuAg Precious Green, i bägge fallen hos SAVR trots den högre utgiften. Till sist placerade jag även 1 000 kroner i Nordnet indeksfond Norge.

Köpt och sålt

Jag har under månaden handlat mer än vanligt. Jag har sålt mina aktier i Nordea och köpt Spiltan för pengarna. Jag har även sålt delar av mitt innehav i Sparebanken Øst och Halmslätten för att köpa en liten post i Minesto samt ett nytt onoterat innehav. Dessutom har jag tecknat nytt optionsavtal med Avanza och köpt blandade säljoptioner för ca 3 000 kronor.

Mest aktiv har jag varit i mitt individuella pensionssparande (IPS), där jag sedan årsskiftet sålt stora delar av mitt innehav i Bonheur för att istället köpa Oatley, Beyond Meat och den intressanta kanadensiska snabbmatskedjan Odd Burger som lagar allting veganskt.

Vegansk burgare hos Odd Burger

Eftersom jag inte äter kött sympatiserar jag med Odd Burger och hoppas att de lyckas och så småningom kan etablera sig i Sverige. Det gick inte så bra för den svenska veganska snabbmatskedjan Meaning Green och det är oklart om Odd Burger kan lyckas bättre, men jag köper aktier och håller tummarna!

Utöver dessa enskilda aktier har jag även köpt en ny ETF till mitt individuella pensionssparande, Rize Sustainable Future of Food ETF. Den är högst intressant då en omställning i livsmedelsproduktionen tycks oundviklig för att klara de globala hållbarshetsmålen.

Portföljrapport

Det är dags för en ny portföljrapport och jag siktar på en sammanställning till helgen. Tyvärr tror jag kapitalet minskat betydligt sedan årsskifte, men hur mycket återstår att se. Stay tuned!

Hälsa

Jag har under månaden tränat en gång i veckan på mitt lokala gym, men jag känner att konditionen inte är lika bra som den brukade vara. Jag ska försöka öka till två gånger i veckan framöver.

Slava Ukraini!

Genomlysning av Proethos fond

undefined

Sedan några månader tillbaka sparar jag i Proethos fond. Fonden startades år 2018 och är en global blandfond med cirka 80 % aktier och 20 % räntebärande värdepapper plus likvida medel. Den investerar i bolag som verkar för hållbar
energiproduktion, hållbar energikonsumtion, hållbara transporter eller hållbara levnadsvanor. Förvaltare och grundare är Magnus Alfredsson, som syns på bilden ovan. I det här inlägget gör jag en genomlysning av fonden för att bättre förstå vad den investerar i. Jag finner att det är en bra fond även om jag gärna sett större exponering mot området “Hållbar livsstil” och en än högre andel räntebärande värdepapper i utländska valutor.

Avgifter

Den största nackdelen med fonder är att de ofta kommer med höga avgifter. Proethos fond har en relativt låg avgift på 0,71 % om man köper den hos SAVR och 0,79 % om man köper hos Avanza eller Nordnet.

En avgift på 0,71 % årligen innebär att man under en tioårsperiod förlorar cirka 7 % av det sparade beloppet jämfört med om det gick att köpa fonden helt avgiftsfritt.

Jag tycker avgiften är rimlig med tanke på att Proethos är en nischad fond som bara funnits i tre år och endast förvaltar en dryg miljard kronor, motsvarande ca 0,02 % av det totala förvaltade fondkapitalet i Sverige. Med det sagt hoppas jag ändå att avgiften kan sänkas ytterligare framöver i takt med att fonden förhoppningsvis växer i storlek.

Fördelning aktier och räntebärande tillgångar

Mina uppgifter om fondinnehaven kommer från fondtoppen.se. Dessa kan tyvärr vara delvis inaktuella eftersom de senast uppdaterats 2020-12-31.

Vid årsskiftet var 26 % av fondens tillgångar placerade i räntebärande tillgångar och likvida medel, medan resterande 74 % var placerat i marknadsnoterade aktier. Fondens målsättning är att 10-30 % av fondens tillgångar ska placeras i räntebärande tillgångar eller likvida medel och att resterande 70-90 % ska placeras i aktier.

Jag tycker det är bra att fonden har cirka en femtedel av tillgångarna i räntebärande tillgångar. I mitt sparande i fondroboten Lysa har jag valt 20 % i räntebärande tillgångar för att minska risken.

Bildtext: Fördelning av tillgångar i Proethos fond 2020-12-31.

Fondens aktieinnehav

Proethos fond hade vid årsskiftet aktieinnehav i 59 olika bolag över hela världen. Av dessa återfanns cirka 20 % i Sverige, 15 % i Norge, 11 % i USA, 9,2 % i Kanada, 8,7 % i Danmark, 8,7 % i Japan, 7,7 % i Spanien medan resterande 20 % huvudsakligen – men inte uteslutande – återfanns i Europa. Dessa siffror skiljer sig från de uppgifter man finner hos Avanza. Det kan bero på att min information om fondens innehav från fondtoppen.se är från 2020-12-31 och därför kan vara delvis inaktuella.

Fonden väljer aktieinnehav under fyra huvudområden. I andel av aktieinnehaven var dessa vid årsskiftet 53 % förnybar energi, 22 % energieffektivisering, 19 % hållbara transporter och 6 % hållbar livsstil.

Jag tycker det är utmärkt att fonden har innehav över hela världen med tonvikt på Norden. Jag kan dock inte förstå viktningen av huvudområdena, där energi och transport ensamma står för hela 94 % av fondens aktieinnehav. Miljö är mer än endast utsläpp av växthusgaser, men även om fonden uteslutande skulle fokusera på detta område finns ingen anledning att vikta så tungt mot energi och transport. Jordbrukssektorn står exempelvis ensam för ungefär en fjärdedel av världens utsläpp av växthusgaser. Jag utvecklar denna problematik vidare under rubriken “Miljöfond eller klimatfond?” nedan.

Fondens räntebärande tillgångar

Vid årsskiftet var 67 % av de räntebärande tillgångarna placerade i likvida medel, 17 % i räntebärande värdepapper i svenska kronor (SEK), 9,7 % i räntebärande värdepapper i euro (EUR) och 6 % räntebärande värdepapper i schweizerfranc (CHF).

Enligt uppgift från förvaltaren hålls de likvida medlen i 3-4 större valutor, EUR, amerikanska dollar (USD) och eventuellt CHF och japanska yen (JPY) förutom SEK. Jag har ingen mer detaljerad uppgift om valutafördelningen. Jag har inte närmare studerat de räntebärande värdepapperen eftersom de utgör en så liten del av fonden.

Jag skulle gärna se ett ännu större inslag av utländska valutor i fondens räntebärande tillgångar, helst flera olika valutor. Svenska sparare har redan stor exponering mot den svenska kronan och riskerar drabbas hårt om kronan kraftigt tappar i värde mot de större världsvalutorna. Jag kan inte se någon anledning att öka utsattheten genom att placera räntebärande medel i svenska kronor. Dessutom finns i dagsläget nästan ingen fond som erbjuder betydande räntesparande i andra valutor än svenska kronan varför Proethos fond skulle kunna få en konkurrensfördel.

Proethos fond har nyligen lanserats i Finland och kanske bidrar det till att minska betoningen på svenska kronan. Jag hoppas andelen utländska valutor, särskilt andra valutor än euron, ökar framöver.

Kommunikation med fondinnehavare

Jag har ett överlag positivt intryck av hur Proethos fond kommunicerar med sina sparare. De har en webbsida där man hittar den viktigaste informationen om fonden presenterat på ett öppet och ärligt sätt, även om jag gärna sett att man presenterade storleken på innehaven och fördelningen mellan huvudområdena på webbsidan. Den lista över fondinnehav på fondtoppen.se som webbsidan länkar till verkar tyvärr inte uppdateras särskilt ofta. Proethos har ett nyhetsbrev som kommer cirka en gång i månaden och Facebook-gruppen Proud Supporters of Proethos där grundaren och förvaltaren Magnus Alfredsson är aktiv och svarar på frågor.

Miljöfond eller klimatfond?

Det som för mig känns mest otydligt med Proethos fond är vad den egentligen investerar i. Det första påståendet som möter besökare på fondens webbplats är att den investerar i lösningen på klimatkrisen. Ifall fonden uteslutande fokuserar på klimatfrågan skulle jag bli aningen besviken. Det är en viktig fråga, men miljöproblemen är mer än endast växthusgaser. En snabbt växande landanvändning och en skoningslös rovdrift på fisk och skaldjur bidrar exempelvis även till stora förluster av biologisk mångfald med negativ inverkan på relaterade ekosystemtjänster.

Det jag mest saknar i fonden är innehav i företag som löser de omfattande problem med fiske och jordbruk som exempelvis beskrivs i dokumentärerna Cowspiracy och Seaspiracy på Netflix. Proethos fond har två sådana innehav, i Beyond Meat och The Very Good Food Company, men de utgör bara försumbara 0,3 % av fondtillgångarna. Här bör det finnas stora möjligheter att bredda innehaven, både inom växtbaserad mat och inom alternativa proteiner. I den senare sektorn tänker jag främst på Agronomics Limited som jag själv investerat i, men det finns även möjlighet att ta in MeaTech 3D som numera handlas på Nasdaq i USA.

Kanske skulle det vara möjligt för Proethos fond att köpa Agronomics med rabatt, genom en riktad nyemission. Agronomics behöver snart fylla på kassan för att stötta de egna portföljbolagen i kommande finansieringsrundor.

Sammanfattning

Som framgår från det jag skrivit ovan är jag mycket positiv till Proethos fond. Jag uppskattar särskilt fondens fokus på miljöaktier, den geografiska spridningen av innehaven med tyngdpunkt på Norden och att fonden har räntebärande innehav i andra valutor än den svenska kronan. I kombination med den relativt låga avgiften gör det att jag kommer fortsätta spara i fonden framöver, i alla fall så länge det inte kommer ett uppenbart bättre alternativ.