Tjänstepensionen

Jag löneväxlar sedan några år tillbaka till en traditionell pensionsförsäkring hos Alecta. Att jag valde Alecta beror på bolagets relativt sett höga aktieandel och, vid första anblicken, attraktiva geografiska fördelning av tillgångar. Drygt halva aktieinnehavet och en knapp tredjedel av fastighetsbeståndet är utländskt. Även hälften av de räntebärande tillgångarna är utländska, främst utgivna i Europa men även i USA.

Med denna geografiska diversifiering har jag känt mig tryggt förvissad om att min tjänstepension skulle behålla en betydande internationell köpkraft även om den svenska kronan drastiskt skulle tappa i värde mot andra valutor, vare sig det sker till följd av ekonomiska svårigheter eller ett väpnat angrepp mot Sverige som Försvarsberedningen ansåg inte längre kan uteslutas. Tyvärr var den trygghet jag kände oberättigad – troligen skulle jag förlora närmast allt.

Slår man upp Alectas årsredovisning för 2018 och läser Not 3 på sidan 75, högra spalten, ser man att bolaget valutakurssäkrar “hela innehavet av utländska obligationer och fastigheter samt delar av det utländska aktieinnehavet”. Att Alecta valutakurssäkrar sina innehav kan låta tryggt och är det också ifall man främst bryr sig om pensionens nominella värde. Vill man däremot känna sig trygg om att kunna köpa något för pengarna, t.ex. en ny bil eller en semesterresa, är det högst oönskat. Dras Sverige in i krig tappar kronan – och därmed de valutasäkrade innehaven – troligen sitt värde.

Ett argument för valutakurssäkring är att de flesta svenska pensionärer har sina utgifter i svenska kronor. Jag håller med om att en betydande andel av pensionssparandet av detta skäl bör bindas till svenska kronan, men det bör nog inte vara mer än hälften av pensionssparandet. Dels är den allmänna pensionen redan garanterad i svenska kronor och dels påverkas flera vanliga utgifter på längre sikt mer av de större världsvalutorna än av svenska kronor.

Jag kommer till följd av Alectas höga valutaexponering mot svenska kronan upphöra med nya insättningar, men vad är alternativet? Jag har tills vidare valt AMF:s fondförsäkring. Det fungerar så länge jag är beredd att placera merparten av tillgångarna i aktier. När jag blir äldre vill jag dock börja flytta kapital till räntebärande tillgångar, men vad jag kan se finns det tyvärr inget valbart bolag som erbjuder räntefonder med tillgångar prissatta i andra valutor än den svenska kronan.

One thought on “Tjänstepensionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.